آرشیو برای شهریور, ۱۳۹۵

محمدعلی کلی: «درست مثل انجام وظیفه است. علف سبز می‌شه پرنده پرواز می‌کنه موج‌ها به شن و ماسه‌ها می‌کوبن من هم حریفامو شکست می‌دم.»

موضوع: ادبیات, ترجمه

فرانک بیلینگز کلاگ: افکار عمومی سرنوشت ما را شکل می‌دهد و راهنمای پیشرفت امور انسانی است.

موضوع: مدیریت

حامیان

  • مدیریت
  • بهترش
  • هَه‌والْ یعنی دوست
  • مدیریت رسانه